Přihlášení uživatele:
Obchodní podmínky

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Muzea města Brna

pro nákup prohlídky NKP vila Tugendhat prostřednictvím internetové aplikace.


 • K zakoupení e-vstupenky je třeba se zaregistrovat v internetové aplikaci. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Muzeum města Brna (dále jen MuMB) garantuje, že všechny osobní údaje kupujících jsou považována za přísně důvěrná, budou utajena a užívána pouze pro účely zakoupení e- vstupenky.
 • Pořízení e-vstupenky je podmíněno úhradou její ceny přes internetovou aplikaci.
 • Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny bankovním systémem GoPay. V průběhu bankovní operace nejsou předávány žádné citlivé informace MuMB. Tyto informace má k dispozici pouze zprostředkující strana.
 • Cena vstupenky je stanovena platným cenovým výměrem vydaným MuMB.
 • Na základě objednávky a uskutečnění platby vstupného prostřednictvím internetové aplikace je vystavena e-vstupenka obsahující závazné pokyny k jejímu použití.
 • E-vstupenku lze z internetové aplikace vytisknout. K doložení platnosti e-vstupenky je třeba předložit číslo rezervace a jméno, na které byla e-vstupenka vystavena.
 • Poskytnutím e-vstupenky či údaje o jejím čísle jiné osobě než té, na jejíž jméno byla vystavena, se návštěvník vystavuje riziku neplatnosti e-vstupenky. MuMB neodpovídá za následky způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e- vstupenky či jejím poskytnutím dalším osobám.
 • Po předložení e-vstupenky na pokladně objektu obdrží návštěvník vstupenku na prohlídku. Pokud na pokladně objektu předloží jednu e-vstupenku se stejným číslem více návštěvníků, bude vstupenka vydána tomu, kdo poukázku předloží jako první.
 • Platnost e-vstupenky končí, nedostaví-li se návštěvník do pokladny objektu nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky na e-vstupence vyznačeném.
 • Platnost vydané vstupenky končí, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky.
 • Návštěvník prokazující se e- vstupenkou, na kterém je uplatněna některá ze slev na vstupném uvedená v platném cenovém výměru vstupného, je povinen svůj nárok na uplatňovanou slevu prokázat příslušným dokladem. V opačném případě e-vstupenka propadá.
 • E-vstupenka je dále neplatná, jestliže: je poškozena tak, že na ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití. údaje na ní neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.
 • Za zcela nebo částečně nevyužitou poukázku na vstupenku se vstupné nevrací.
 • MuMB si vyhrazuje právo rezervaci prohlídky změnit či zrušit. V takovém případě má držitel e-vstupenky nárok na vrácení plného vstupného způsobem MuMB určeným.

Zaslání nového hesla